<h2>Σοφός Μιχάλης</h2><p>Αρχιτεκτονικό Γραφείο</p> <h2>Σοφός Μιχάλης</h2><p>Αρχιτεκτονικό Γραφείο</p> <h2>Σοφός Μιχάλης</h2><p>Αρχιτεκτονικό Γραφείο</p> <h2>Σοφός Μιχάλης</h2><p>Αρχιτεκτονικό Γραφείο</p>
Previous Next
Υπηρεσίες

Σοφός Μιχάλης
Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Οι υπηρεσίες μας


Μπορείτε να εμπιστευτείτε το αρχιτεκτονικό γραφείο του κου Σοφού για μια πληθώρα υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού & εφαρμογής. Η πρακτική μας εμπειρία σε συνδιασμό με τη γνώση που διαθέτουμε μας καθιστά πρώτους ανάμεσα στον ανταγωνισμό. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις παρεχώμενες υπηρεσίες του γραφείο μας, πιο αναλυτικά.

                              

 


 
Παρεχώμενες Υπηρεσίες του Αρχιτεκτονικού Γραφείου του κ. Σοφού
Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Η αρχιτεκτονική μελέτη είναι το το βασικότερο σημείο για την έναρξη κάθε νέου έργου ή αναθεώρησης κάποιου υπάρχοντος. Ουσιαστικά αφορά μια σειρά σχεδίων στην οποία αποτυπώνονται όλες οι επιλογές και  προτιμήσεις των πελατών ή διαχειριστών του έργου, η διάταξη των χώρων, η σύνδεση μεταξύ τους και ουσιαστικά αποτελεί ένα εγχειρίδιο για κάθε οικοδόμημα. Όσο πιο επιμελής και εκτεταμένη είναι μια αρχιτεκτονική μελέτη τόσο καλύτερο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Μια μελέτη αποτελείται από:

 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Σχέδια κατασκευής
 • Σχέδια λεπτομερειών
 • Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης σε περίπτωση προσθήκης επισκευής, διασκευής, διαρρύθμισης
 • Τεχνική περιγραφή
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Στο γραφείο του κου Σοφού αναλαμβάνουμε μελέτες Ιδιωτικών έργων, την έκδοση αδειών δόμησης και την δημιουργία φακέλου, για την υποβολή αυτών, στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες.

Ποιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

 • Πολυκατοικίες
 • Μονοκατοικίες
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Κτίρια Γραφείων και Καταστημάτων
 • Χώρους Αναψυχής

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής δεν είναι απλά η διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη  λήψη «Άδειας Δόμησης» μόνο, αλλά η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Έργου, έχοντας ως κύριες Παραμέτρους τις επιθυμίες και λειτουργικές ανάγκες σας.

Μελέτες Εφαρμογής

Οι μελέτες εφαρμογής αποτελούν ουσιαστικά την συνέχεια των μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας, καθώς περιλαμβάνουν επιπρόσθετα στοιχεία, απαραίτητα για την κατασκευή, όπως:

 • Αναλυτικά τεύχη περιγραφών και προδιαγραφών των εγκαταστάσεων
 • Σχέδια κατόψεων και διαγράμματα όπου ενσωματώνονται και τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη
 • Λεπτομέρειες που βοηθούν στην υλοποίηση της κατασκευής
 • Τεύχη προϋπολογισμού κατασκευής έργου

Στόχος της εκπόνησης των μελετών εφαρμογής είναι να έχει ο ιδιοκτήτης στα χέρια του μια πλήρη μελέτη, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να συλλέξει και να αξιολογήσει, με αντικειμενικά κριτήρια, τις προσφορές των εμπλεκόμενων συνεργείων.

Αποπεράτωση Έργου

Με επαγγελματισμό και στους προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης, το Αρχιτεκτονικό Γραφείο του κου Σοφού εκτός από την μελέτη και επίβλεψη του εκάστοτε έργου, είναι υπεύθυνοι και για την ορθή Αποπεράτωση του.

Επίβλεψη Εργοταξίου

Η ομάδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών μας έχει εμπειρία στην επίβλεψη έργων με ιδιαιτερότητες όπως πχ πέτρινες όψεις, ξύλινες κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, πισίνες. Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την επίβλεψη της κατασκευής.

Αξιοποίηση Ακινήτων

Η Αξιοποίησης Ακινήτων στόχο έχει να δώσει στους πελάτες μας όλες εκείνες τις πληροφορίες, τις κατευθύνσεις και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Είναι σημαντικό πριν προχωρήσετε στην ανάπτυξη ενός ακινήτου, να έχετε στα χέρια σας έναν σύμβουλο ο οποίος θα σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ώστε να λάβετε ώριμα τις αποφάσεις σας, ελαχιστοποιώντας το όποιο επενδυτικό ρίσκο.

Ειδικότερα παρέχουμε υπηρεσίες για:

 • Καταλληλότητα ανάπτυξης ακινήτων
 • Εκτίμηση αξίας και οικονομική ανάλυση της επένδυσης
 • Μελέτες, εγκρίσεις, άδειες και επίβλεψη κατασκευής του έργου
Αναπαλαιώσεις - Ανακατασκευές

Αναπαλαιώσεις
Η αναπαλαίωση ενός κτηρίου είναι σύνθετη υπόθεση, αφού υπάρχει πιθανότητα να απαιτούνται εργασίες ενίσχυσης του σκελετού, αλλά και αποκαταστάσεις σημαντικών βλαβών. Για το λόγο αυτό το αρχιτεκτονικό γραφείο του κου Σοφού προβαίνει σε λεπτομερή μελέτη και καταθέτει λεπτομερείς πληροφορίες στον πελάτη για κάθε απαιτούμενη εργασία.


Ανακατασκευές
Τέλος σας παρέχουμε τη δυνατότητα πλήρους ανακατασκευής, ακολουθώντας τις αρχιτεκτονικές δομές και όψεις, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να εγγυάται την αρτιότητα του κτηρίου.

Συζητήστε μαζί μας βήμα - βήμα κάθε σας σκέψη ή πρόβλημα και να είστε σίγουροι πως θα βρούμε μαζί την πλέον συμφέρουσα λύση. 

 Σχετικά μ'εμάς
 


Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ.
 2242024106 | Fax: 2242026704 | Κιν. 6944476445
Email: m_sofos@otenet.gr